Дестинации

Основните транспортни дестинации които фирмата поддържа са от Португалия, Испания, Франция, Великобритания, Ирландия, Белгия, Холандия, Германия, Швейцария, Италия, Австрия, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Чехия, Словакия, Словения и Унгария до БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ, ГЪРЦИЯ и ТУРЦИЯ.